Disclaimer voor www.animefreax.com

Op deze pagina vindt je de disclaimer van www.animefreax.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door AnimeFreax. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang jij deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AnimeFreax is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij AnimeFreax.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met AnimeFreax te mogen claimen of te veronderstellen.

AnimeFreax streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. AnimeFreax aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

AnimeFreax geeft hierbij aan dat wij onder geen enkel beding eigenaar en/of auteur zijn van de genoemde namen en afbeeldingen( omtrent de logo's en de logo's op de producten) die aanwezig zijn op de website. Dit geldt voor de namen die bekend zijn in de anime/kawaii/cosplay/gaming branche. AnimeFreax is alleen verantwoordelijk voor het verkopen van de producten dat beschikbaar gesteld is op de website. De groothandels waarvan de producten wordt ingekocht bezitten de licenties. Hierdoor kan AnimeFreax de producten verkopen. Hieraan kunnen er geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.animefreax.com op deze pagina.

Laatst gewijzigd op: 15-12-2019 17:05u


Download de Disclaimer als PDF-bestand

What's new?

🔴Nieuw op Youtube
AnimeFreax Presents: Mystic_Auroria. Like, abboneer en doe de notificaties aan!

© 2017 - 2021 AnimeFreax | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel